Zdrowie psychiczne a fizyczne – wstęp do psychoneuroimmunologii

Jesteśmy bardzo przemyślanym i spójnym dziełem naszego Twórcy. Spójność ta przejawia się także we wpływie zdrowia psychicznego na fizyczne i vice versa. Nauka, która bada związek między procesami psychicznymi a układem nerwowym i immunologicznym naszego organizmu to psychoneuroimmunologia (PNI). Wiele ludzi wie, że stres może wywoływać choroby, a kontakt z bliskimi łagodzi bóle i zapobiega im. To, […]