Coaching osoby chorej na schizofrenię

Coaching jest metodą wspierania rozwoju realizowaną podczas spotkań coacha z klientem. Coach, poprzez aktywne słuchanie i zadawanie pytań wspiera klienta w rozwoju, wyznaczaniu celów, odnajdywania wewnętrznych zasobów do ich realizacji oraz ustalania i wdrażania planów działań. Występują różne rodzaje coachingu takie jak np. coaching kariery, biznesowy, strategiczny i inne. W artykule tym skupię się na […]