Porównanie – odpowiedzią na nasze problemy

Porównania są doskonałym dowodem na to, że nasz świat jest spójny i przemyślany, czyli stworzyła go inteligentna, rozumna istota, która wiedziała co robi. Myślę, że tą spójność można wykorzystać w celu potwierdzenia, że rozwiązanie danego problemu, jest właściwe, a nawet, w celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytanie lub problem. Problem: chciałbym przestać się zamartwiać. […]

Niedoskonała nauka a Bóg

Wszechświat, wg. naukowców nieustannie się rozszerza, jest tez nieskończenie wielki. Co jest podstawą tych wniosków? Jest to teoria, brzmiącą jakby żywcem wyjęta z książek Stanisława Lema, opierająca się na przypuszczeniach i bogatej wyobraźni naukowców. Jeżeli jest nieskończony, skąd możemy wiedzieć, ze cały czas się rozszerza? Na jakiej podstawie, czym, od którego “miejsca” prowadzone są “pomiary”? […]

Bóg istnieje i jest dobry

Źle się dzieje Gdy spojrzy się na to co dzieje się na świecie, jak ludzie reagują na innych, wszechobecną degrengoladę, cynizm, podłość, chciwość i inne cechy, które oddalają nas od siebie, tworzą mnóstwo konfliktów, można by pomyśleć, że Bóg o nas zapomniał, umarł lub w ogóle go to nie obchodzi. Wolna wola, którą został obdarowany […]