Seminaria

Tematy:

1. Stawanie na nogi po kryzysie psychicznym.
2. Szukanie pracy przez chorego na schizofrenie.
3. Pozbywanie się fobii społecznej i nieśmiałości.
4. Rozwijanie rezyliencji przed i po kryzysie psychicznym.
5. Objawy schizofrenii – czym są i jak sobie z nimi radzić.
6. Przebaczenie jako jeden z czynników zdrowienia w chorobie psychicznej.
7. Optymizm – dlaczego jest potrzebny i jak go rozwijać?
8. Rozwijanie kontaktów społecznych po kryzysie psychicznym.
9. Terapia ekspozycyjna jako bardzo skuteczny środek pomocy w pozbywaniu się fobii społecznej.
10. Szczęście to wybór – jak być zadowolonym ze swojego życia?
11. Radzenie sobie z samotnością i pozbywanie się jej.
12. Nawiązywanie nowych znajomości.
13. Droga do marzeń.
14. Polepszanie jakości kontaktów z innymi ludźmi.

W celu ustalenia kosztów, proszę o kontakt.